Tuyên truyền phổ biến chính sách chế độ BHXH cho cán bộ Trung Tâm Y tế thành phố Vũng Tàu

23/05/2017 09:28 AM


Chiều ngày 10/05/2017, Ban chấp hành công đoàn Trung Tâm Y tế thành phố Vũng Tàu tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Vương Khai Khoa-Phó Giám đốc TTYT TP-Vũng Tàu, Bà Phạm Thị Thu Hiền -Chủ tịch công đoàn TTYT TP, Bà Nguyễn Hoàng Lan Anh-Phó Giám đốc BHXH TP-Vũng Tàu và hơn 100 cán bộ viên chức của đơn vị.

Bà Nguyễn Hoàng Lan Anh-Phó Giám đốc BHXH thành phố Vũng Tàu

phổ biến chính sách BHXH, BHYT. 

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Hoàng Lan Anh-Phó Giám đốc BHXH thành phố Vũng Tàu  đã tuyên truyền và nhấn mạnh một số điểm mới của Luật BHXH liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động về đối tượng tham gia, mức đóng, các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH, phương thức đóng, quy định về mức phạt chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; hướng dẫn cán bộ viên chức, người lao động thực hiện rà soát để bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định, đồng thời trực tiếp giải đáp những ý kiến vướng mắc của người lao động về chế độ chính sách BHXH, BHYT, qua đó giúp đơn vị, người lao động nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT cùng lợi ích của hai chính sách này đối với mỗi người dân và toàn xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Nguyễn Thị Quyên - BHXH TP. Vũng Tàu