Huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2019

22/08/2019 04:03 PM


Sáng ngày 13/8/2019, UBND huyện Đất Đỏ đã tổ chức họp sơ kết đánh giá tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì cuộc họp có bà Đỗ Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ, ông Đặng Anh Dũng – Phó Giám đốc BHXH huyện; cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Anh Dũng – Phó Giám đốc BHXH huyện đã báo cáo kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng đầu năm 2019 so với chỉ tiêu do UBND huyện giao tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 25/3/2019, cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã khai thác được 03 đơn vị với 93 lao động tham gia BHXH bắt buộc; phát triển được 231 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đạt 0,47% so với lực lượng lao động, tăng 79 người (0,14%) so với năm 2018; thu BHYT học sinh năm học 2018-2019 đạt 96%, tăng 1.148 em (5,41%) so với năm học 2017-2018; thu BHYT hộ gia đình tăng 1.013 người (1,1%) so với năm 2018.

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng số người tham gia BHXH là 8.475 người, chiếm 17,39% so với lực lượng lao động, đạt 68,35% so với chỉ tiêu UBND huyện giao, tăng 391 người so với năm 2018; số người tham gia BHTN là 7.034 người, chiếm 14,44% so với lực lượng lao động, đạt 77,40% so với chỉ tiêu UBND huyện giao, tăng 259 người so với năm 2018; số người tham gia BHYT là 54.565 người, đạt tỷ lệ bao phủ 71,09% dân số và đạt 86,09% so với chỉ tiêu giao, tăng 115 người so với năm 2018.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện thường xuyên thống nhất trên toàn huyện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phối hợp Bưu điện huyện tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại 04 xã, khai thác được 61 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả tin nhắn giữa người dân, đơn vị với cơ quan BHXH. Đến nay có trên 91% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch trên hồ sơ điện tử.

Được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và các cấp ủy, chính quyền địa phương; đến nay các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo BHXH huyện và các ý kiến của các ngành và địa phương, đồng chí Đỗ Thị Hồng – Phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo:

- Các xã, thị trấn và các ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành chỉ tiêu UBND huyện giao về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 và đạt tiêu chí về BHYT trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện thu BHYT học sinh năm học 2019-2020 đạt 100%; đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi các mạnh thường quân để hỗ trợ các em tham gia BHYT trong năm học mới.

- Đối với Trung tâm y tế Đất Đỏ và các Trạm y tế nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân có thẻ BHYT trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Thị Thanh Thúy, BHXH huyện Đất Đỏ.