Huyện Xuyên Mộc triển khai các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT hoàn thành chỉ tiêu nông thông mới tại xã Phước Tân

20/02/2020 03:46 PM


Ngày 06/02/2020, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2016 – 2020 do ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì.

Năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Xuyên Mộc xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020, trong đó giao chỉ tiêu thực hiện tỷ lệ người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đạt 90% dân số và phấn đấu đến cuối năm 2020 trên địa bàn huyện có 10/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã Phước Tân, Hòa Hiệp, Hòa Hội và Tân Lâm báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện năm 2020. Trong tháng 02/2020, xã Phước Tân dự kiến trình Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thẩm định các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới. Theo báo cáo, hiện nay xã Phước Tân đã đạt được 17/19 tiêu chí (02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 15 về y tế và tiêu chí số 19 về an ninh quốc phòng). Theo số liệu thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Xuyên Mộc, số người tham gia BHYT của xã Phước Tân tính đến ngày 31/01/2020 là 12.817 người, đạt độ bao phủ BHYT 83,3% dân số.

Qua các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Xuyên Mộc; UBND huyện đề nghị thời gian tới UBND xã Phước Tân cần tập trung phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan khẩn trương rà soát lại các hộ gia đình cận nghèo, thoát nghèo do NSNN ngừng cấp thẻ; học sinh đang học tại các trường học trên địa bàn xã và người dân chưa tham gia BHYT, kịp thời vận động tham gia BHYT. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương hỗ trợ học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT; quyết tâm phấn đấu trong tháng 02/2020 xã Phước Tân đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới./.

BHXH huyện Xuyên Mộc: Vũ Công Tâm