14/08/2013 02:07 AM

Căn cứ quy chế làm việc của cơ quan, ngày 07/08/2013 BHXH tỉnh tổ chức họp giao ban tháng 8/2013, dưới sự chủ trì của Giám đốc; tham dự cuộc họp có các ...

01/08/2013 07:58 AM

Căn cứ quy chế làm việc của cơ quan, ngày 08/07/2013 BHXH tỉnh tổ chức họp giao ban tháng 7/2013, dưới sự chủ trì của Giám đốc; tham dự cuộc họp có các ...

01/08/2013 07:56 AM

Ngày 04/06/2013, cơ quan BHXH tỉnh tổ chức họp giao ban toàn thể cán bộ quản lý dưới sự chủ trì của Giám đốc; tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Trần ...

06/06/2013 02:56 AM

Ngày 10/05/2013, cơ quan BHXH tỉnh tổ chức họp giao ban toàn thể cán bộ quản lý dưới sự chủ trì của Giám đốc; tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc; lãnh ...

20/05/2013 07:10 AM

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         BẢO HIỂM XÃ HỘI               ...

02/03/2012 02:11 AM

Ngày 06/05/2011, ban thi đua của BHXH Việt Nam đã quyết định trao tặng cờ Thi đua của Chính Phủ cho 5 BHXH tỉnh  : BHXH Bà Rịa Vũng Tàu, BHXH Cao Bằng, ...

02/03/2012 02:10 AM

Phương hướng nhiệm vụ công tác thu tháng 6/2011.

02/03/2012 02:09 AM

Phương hướng công tác thu tháng 11/2011

01/03/2012 02:58 AM

1. Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao ...

Thông báo kết luận giao ban tháng 8/2013

Thông báo kết luận giao ban tháng 7/2013

Thông báo kết luận giao ban tháng 6/2013

Thông báo kết luận giao ban tháng 5/2013

Kết luận giao ban ngày 23/4/2013

Quyết định tặng cờ thi đua của Chính Phủ

Phương hướng nhiệm vụ công tác thu tháng 6/2011.

Phương hướng công tác thu tháng 11/2011

Phương hướng công tác thu 2012