Cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

05/05/2020 08:38 AM


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH gửi UBND các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động.

Ảnh minh họa: Internet.

Văn bản nêu rõ: Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về tình trạng một số đối tượng lợi dung tình hình dịch bệnh Covid-19, công nhân mất việc làm để thu gom, mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nhằm trục lợi chính sách. Đặc biệt, có đối tượng còn mạo danh cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để rao mua, bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến: Khoản 6, Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, người lao động có quyền “Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội”. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong tham gia và thụ hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật về quyền công dân.

Tuy nhiên, xuất phát từ việc nhận thức của người lao động còn chưa đầy đủ, các đối tượng xấu đã lợi dụng quy định trên để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người lao động để thực hiện việc mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động với giá rẻ kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để sau đó làm thủ tục thanh toán với cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và hưởng chênh lệch. Hành vi trên vi phạm quy định của pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về quyền của người lao động (“được tham gia và hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội”, “được cấp và quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội”, “được nhận lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội” quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vào ngày 12-4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan kịp thời cảnh báo, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi thu mua sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động.

Cơ quan này cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình chi trả để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc chi trả được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành ở địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để nâng cao nhận thức của người lao động, hướng đến mục tiêu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội lâu dài cho người lao động.

https://nhandan.com.vn/

Ảnh hoạt động