Thận trọng khi nhận BHXH một lần do dịch Covid-19

06/05/2020 02:07 PM


Theo thống kê của BHXH Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng người lao động (NLĐ) đăng ký nhận BHXH một lần đang có chiều hướng tăng đột biến, từ đầu năm đến nay đã có hàng trăm nghìn NLĐ đăng ký rút BHXH một lần. Đây là vấn đề rất đáng quan ngại vì việc nhận BHXH một lần thì NLĐ chỉ được "lợi trước mắt, thiệt lâu dài", hơn nữa còn ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của toàn dân. Một số thiệt thòi khi nhận BHXH một lần mà NLĐ cần biết sau đây: thứ nhất, số tiền BHXH nhận được ít hơn nhiều so với số tiền đóng. Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, hằng tháng, NLĐ đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Như vậy, tổng mức đóng là 22% mức lương/tháng, tương đương 2,64 tháng lương/năm. Trong khi mức hưởng BHXH một lần cho mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Thứ hai, NLĐ có ít cơ hội được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. NLĐ nhận BHXH một lần thì sau này tham gia lại BHXH, thời gian đóng BHXH tính lại từ đầu. Như vậy, NLĐ có ít cơ hội hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động do không đủ thời gian đóng BHXH. Một khi không được hưởng lương hưu thì NLĐ cũng sẽ không được cấp thẻ BHYT khi hết tuổi lao động, mất cơ hội có thêm khoản tiền khi về già và thân nhân của NLĐ không được nhận trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất khi NLĐ không may qua đời. Vì vậy, NLĐ phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định nhận BHXH một lần. NLĐ cần nhìn nhận khoản tiền đóng vào quỹ BHXH là của để dành quý giá và việc nhận BHXH một lần là giải pháp sau cùng mà NLĐ buộc phải lựa chọn để giải quyết khó khăn cuộc sống. Trong trường hợp NLĐ không may bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, NLĐ nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề; đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ Gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Nước ta đang kiểm soát tốt dịch Covid-19, hầu hết các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều được hoạt động trở lại, nền kinh tế dần phục hồi, NLĐ sẽ sớm có cơ hội trở lại thị trường lao động, tiếp tục được đóng BHXH để hưởng các chế độ BHXH và cộng nối thời gian tính hưởng lương hưu sau này.

http://cadn.com.vn/

Ảnh hoạt động