Tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất: Hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp gặp khó khăn theo quy định của pháp luật

11/05/2020 08:08 PM


Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Công văn số 15411/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất - ngày 06/05/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

(Ảnh minh họa)

 

Nhấn mạnh BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện Công văn số 1391/BHXH-BT đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận danh sách, việc thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện người lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp và danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Với danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (Mẫu số 01), cơ quan BHXH (BHXH tỉnh, thành phố hoặc BHXH huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh) nơi doanh nghiệp đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm Quản lý Thu - Sổ, thẻ (TST), nếu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 khớp đúng toàn bộ danh sách, xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp. Lưu ý, không xác nhận đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Với danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, doanh nghiệp (Mẫu số 12), cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm Quản lý Thu - Sổ, thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập danh sách của mình.

Việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất, cơ quan BHXH nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 860/BHXH-BT của BHXH Việt Nam, để thực hiện việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện.

Công văn số 1391/BHXH-BT

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/

Ảnh hoạt động