27/03/2012 04:30 PM

1.Hệ số khu vực. 2.Ngạch bậc lương. 3.Cơ sở khám chữa bệnh.

22/02/2012 06:38 AM

chưa có thông tin

22/02/2012 06:37 AM

chưa có thông tin

22/02/2012 06:34 AM

Một số giáo viên THPT Nghi Lộc 3 (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) tố cáo, theo quy định của Bộ GD&ĐT, hiệu trưởng các trường phải đứng lớp 2 tiết một ...

Tra cứu

Luật Bảo Hiểm Y Tế

Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Hiệu trưởng 4 năm không dạy vẫn lĩnh lương