Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Liên ngành-khác (52)
Trích yếu: 5882/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 307/QĐ-UBND V/v giao tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB năm 2019
Ngày ban hành:
15/02/2019
Ngày có hiệu lực:
15/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 76/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh BRVT
Ngày ban hành:
13/02/2019
Ngày có hiệu lực:
13/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1448/STP-PBGDPL V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018"
Ngày ban hành:
11/07/2018
Ngày có hiệu lực:
11/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 28-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị TW7 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày có hiệu lực:
25/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 27-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị TW7 về cải cách chính sách tiền lương
Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày có hiệu lực:
25/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 41/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày ban hành:
08/05/2018
Ngày có hiệu lực:
08/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực