Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (4)
Trích yếu: Thông báo v/v triển khai thanh toán điện tử BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua Ngân hàng
Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thực hiện thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày có hiệu lực:
18/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1710/TB-BHXH Địa chỉ Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày ban hành:
25/10/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1854/TB-BHXH Về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2020
Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực