Số / Ký hiệu: 3821/UBND-VP V/v giao dịch BHXH điện tử và tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT
Trích yếu: 3821/UBND-VP V/v giao dịch BHXH điện tử và tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Liên ngành-khác
Lĩnh vực:
Văn bản UBND Tỉnh
Người kí:
PCT UBND tỉnh Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành:
06/06/2016
Ngày có hiệu lực:
06/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3821/UBND-VP V/v giao dịch BHXH điện tử và tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT: 3821/UBND-VP V/v giao dịch BHXH điện tử và tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm
3821/UBND-VP V/v giao dịch BHXH điện tử và tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYTKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF