Số / Ký hiệu: Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2017
Trích yếu:
Loại văn bản:
Biểu mẫu
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm tỉnh BR-VT
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH Tỉnh
Người kí:
Đặng Hồng Tuấn
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày có hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2017:
Nội dung trong tệp đính kèm