Số / Ký hiệu: 1172/TB-BHXH Thông báo v/v kê khai hồ sơ giao dịch BHXH điện tử
Trích yếu: 1172/TB-BHXH Thông báo v/v kê khai hồ sơ giao dịch BHXH điện tử
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm tỉnh BR-VT
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH Tỉnh
Người kí:
PGĐ Đặng Hồng Tuấn
Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày có hiệu lực:
19/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1172/TB-BHXH Thông báo v/v kê khai hồ sơ giao dịch BHXH điện tử: 1172/TB-BHXH Thông báo v/v kê khai hồ sơ giao dịch BHXH điện tử
Nội dung trong tệp đính kèm
1172/TB-BHXH Thông báo v/v kê khai hồ sơ giao dịch BHXH điện tửKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF