Số / Ký hiệu: 1930/TB-BHXH
Trích yếu: 1930/TB-BHXH Thông báo v/v thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực chính sách BHXH
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1930/TB-BHXH: 1930/TB-BHXH Thông báo v/v thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực chính sách BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm