Số / Ký hiệu: 501/BHXH-QLT
Trích yếu: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm tỉnh BR-VT
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH Tỉnh
Người kí:
Phó Giám đốc Đặng Hồng Tuấn
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày có hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
501/BHXH-QLT: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm