Số / Ký hiệu: Mẫu số 19/BHYT
Trích yếu: Biên bản thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh BHYT
Loại văn bản:
Biểu mẫu
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 19/BHYT: Biên bản thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số 19/BHYTKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF