Số / Ký hiệu: Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK1-TS
Trích yếu: Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK1-TS
Loại văn bản:
Biểu mẫu
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Biểu mẫu thu BHXH
Người kí:
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK1-TS: Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK1-TS
Nội dung trong tệp đính kèm
Các biểu mẫu sửa đổi theo Quyết định 959/QĐ-BHXH: Mẫu TK1-TSKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF