Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (40)
Trích yếu: Thể lệ cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày có hiệu lực:
08/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Biểu mẫu theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
20/05/2017
Ngày có hiệu lực:
20/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 688/TT-TTTT Thông báo lịch phát sóng 1 số chương trình BHXH, BHYT trong tháng 1-2019
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 888/QĐ-BHXH Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của TGĐ BHXH VN
Ngày ban hành:
31/08/2018
Ngày có hiệu lực:
31/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 595/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
03/08/2017
Ngày có hiệu lực:
03/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 636/QĐ-BHXH V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
07/06/2016
Ngày có hiệu lực:
07/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 538/BHXH-CSXH v/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
27/03/2015
Ngày có hiệu lực:
27/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực