Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản UBND Tỉnh (20)
Trích yếu: 5882/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 307/QĐ-UBND V/v giao tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB năm 2019
Ngày ban hành:
15/02/2019
Ngày có hiệu lực:
15/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 76/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh BRVT
Ngày ban hành:
13/02/2019
Ngày có hiệu lực:
13/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 41/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày ban hành:
08/05/2018
Ngày có hiệu lực:
08/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 467/UBND-VP V/v cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã đồng bộ
Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày có hiệu lực:
12/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 9955/UBND-VP V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH cho người tham gia
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 20/NQ-HĐND Nghị quyết v/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT
Ngày ban hành:
03/08/2017
Ngày có hiệu lực:
03/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực