Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu cấp Sổ-Thẻ (4)
Trích yếu: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị do đơn vị lập
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đề nghị
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D01-TS : Đơn đề nghị
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực