Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (340)
Trích yếu: V/v giao nhận Tờ rời sổ BHXH năm 2019
Ngày ban hành:
20/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cấp, gia hạn thẻ BHYT
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bố trí viên chức làm việc và tiếp nhận giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 15/04/2020
Trích yếu: Quyết định vv công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày có hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày có hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày có hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày có hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1853/BHXH-QLT V/v giá trị sử dụng thẻ BHYT từ 01/01/2020
Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày có hiệu lực:
21/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực