Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (93)
Trích yếu: Theo dõi giải quyết thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị do đơn vị lập
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đề nghị
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D01-TS : Đơn đề nghị
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
22/05/2012
Ngày có hiệu lực:
22/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2012
Ngày ban hành:
22/05/2012
Ngày có hiệu lực:
22/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011-2020
Ngày ban hành:
22/05/2012
Ngày có hiệu lực:
22/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực