Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (340)
Trích yếu: 5882/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 688/TB-BHXH Thông báo v/v triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày có hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 576/BHXH-QLT V/v trích, chuyển và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày có hiệu lực:
07/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 587/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện các biểu mẫu giải quyết chế độ BHXH theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày có hiệu lực:
07/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 539/TB-BHXH Thông báo v/v tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại Trung tâm dữ liệu Ngành BHXH
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đơn vị nợ BHXH đề nghị chuyển lên phương tiện thông tin đại chúng (tính đến hết tháng 3/2019)
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày có hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 438/TB-BHXH Thông báo về triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày có hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2019
Ngày ban hành:
05/04/2019
Ngày có hiệu lực:
05/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực