Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Biểu mẫu (69)
Trích yếu: 13-HSB Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi KCB BHYT ban đầu
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 05A-HSB Công văn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ/BNN 
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 05B-HSB Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau 
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ  
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả thi tuyển viên chức Ngành BHXH năm 2013 - Cụm TP. HCM
Ngày ban hành:
04/01/2014
Ngày có hiệu lực:
04/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu C70a-HD danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 856/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện biểu mẫu để giải quyết chế độ ốm đau, thai sản.
Ngày ban hành:
11/10/2013
Ngày có hiệu lực:
11/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 2 : Đơn đăng ký xét tuyển đặc cách
Ngày ban hành:
17/05/2013
Ngày có hiệu lực:
17/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực