Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (93)
Trích yếu: 09A-HSB Tờ khai của thân nhân 
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 16B-HSB Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 16A-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 12-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (dùng cho người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH và người trực tiếp đóng BHXH)
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 14-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 11B-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (dùng cho trường hợp đã thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi)
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 11A-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (dùng cho trường hợp mẹ chết sau khi sinh con)
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 13-HSB Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi KCB BHYT ban đầu
Ngày ban hành:
27/03/2014
Ngày có hiệu lực:
27/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực