Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (472)
Trích yếu: Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 71/2006/qh11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
Ngày ban hành:
29/03/2012
Ngày có hiệu lực:
29/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV 190_BHXH-KHTC :Về việc hướng dẫn bổ sung quyết toán nguồn kinh phí 2% chi ốm, đau thai sản, dưỡng sức.
Ngày ban hành:
28/03/2012
Ngày có hiệu lực:
28/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ 1111/QĐ-BHXH : Về việc ban hành Quy định quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội , bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Ngày ban hành:
25/03/2012
Ngày có hiệu lực:
25/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 62/BHXH-PT: Về việc phương hướng công tác thu quý I/2012
Ngày ban hành:
06/06/2012
Ngày có hiệu lực:
06/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 61/BHXH-PT: Triển khai một số nội dung công tác thu năm 2012.
Ngày ban hành:
06/06/2012
Ngày có hiệu lực:
06/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 03/BHXH-PT: Thông báo mức xử lý vi phạm và tỷ giá 6 tháng đầu năm.2012.
Ngày ban hành:
06/06/2012
Ngày có hiệu lực:
06/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 730/BHXH-TĐKT:V/v hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012
Ngày ban hành:
23/03/2012
Ngày có hiệu lực:
23/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 990/BHXH-TĐKT : V/v xem xét lại việc tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2011                                   
Ngày ban hành:
23/03/2012
Ngày có hiệu lực:
23/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực