Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (93)
Trích yếu: Báo cáo thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT     
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê chi phí KCB nội trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê chi phí KCB ngoại trú các nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật.
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tổng hợp các CS KCB vượt trần tuyến 2 
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Ngày ban hành:
04/06/2012
Ngày có hiệu lực:
04/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy hẹn thanh toán trực tiếp
Ngày ban hành:
06/09/2012
Ngày có hiệu lực:
06/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực