Giới thiệu BGĐ BHXH tỉnh Cà Mau

18/10/2019 03:37 PM


BAN GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH CÀ MAU

1. GIÁM ĐỐC

    - Ông: Trịnh Trung Kiên
    - Ngày sinh: 01/10/1966
    - Quê quán: Vĩnh Tân - Vĩnh Châu - Sóc Trăng    
    - Dân tộc: Kinh
    - Học hàm, học vị: Thạc sĩ
    - Lý luận chính trị: Cử nhân 
    - Ngày vào Đảng: 09/01/1992
    - Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy
    - Điện thoại (cơ quan): 02903 836 811                          
    - Email: kientt@camau.vss.gov.vn
 

Công việc phụ trách:

Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau theo quy định của pháp luật và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương và các Vụ, các Ban, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức, thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Phụ trách chỉ đạo trực tiếp: Công tác tổ chức - cán bộ; kế hoạch - tài chính; thanh tra - kiểm tra; công tác quản lý thu; giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; văn phòng; công tác tuyên truyền; cải cách hành chính; xây dựng cơ bản; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ và phòng chống tham nhũng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau. Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Phụ trách trực tiếp các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra - Kiểm tra; Quản lý thu; Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Văn phòng.

Phụ trách Bảo hiểm xã hội huyện: Đầm Dơi; Phú Tân; Trần Văn Thời; Cái Nước.

Trực tiếp ký các văn bản về tổ chức - cán bộ, kế hoạch - tài chính; các văn bản, thủ tục thuộc lĩnh vực phụ trách; các văn bản có tính chất quan trọng gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

 

 2. PHÓ GIÁM ĐỐC

    - Bà: Thái Thị Kim Thủy
    - Ngày sinh: 02/06/1975
    - Quê quán: Đất Mũi - Ngọc Hiển - Cà Mau    
    - Dân tộc: Kinh
    - Học hàm, học vị: Thạc sĩ
    - Lý luận chính trị: Cao cấp 
    - Ngày vào Đảng: 16/05/2003
    - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy
    - Điện thoại (cơ quan): 02903 836 811                          
    - Email: thuyttk@camau.vss.gov.vn 

 

 

Công việc phụ trách:

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực: công tác khai thác và thu nợ; chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; cấp sổ, thẻ công nghệ thông tin; tiếp nhận, quản lý hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; thi đua khen thưởng; công tác tổng hợp thông tin báo cáo; Website Bảo hiểm xã hội Tỉnh Cà Mau.

Phụ trách trực tiếp các phòng: Khai thác và thu nợ; Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; Cấp sổ, thẻ; Công nghệ thông tin; Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.

Phụ trách Bảo hiểm xã hội: thành phố Cà Mau; huyện U Minh; Thới Bình; Năm Căn; Ngọc Hiển.

Ký các văn bản, thủ tục thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

 

Ban biên tập