Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH huyện, thành phố

18/10/2019 04:15 PM


 
1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN U MINH.
- Địa chỉ: Số 72, khóm 3, TT U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 863 272.
- Giám đốc: Ông Phan Văn Rí.
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thơi.
- Phó Giám đốc: Bà Huỳnh Thu Lê.
 
2. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THỚI BÌNH
- Địa chỉ: Khóm 1, TT Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 860 100.
- Giám đốc: Ông Trịnh Chí Linh.
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Trường Sơn.
- Phó Giám đốc: Ông Trương Minh Vũ.
 
3. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
- Địa chỉ: Khóm 9, TT Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 896 003.
- Phó Giám đốc quản lý và điều hành: Bà Lưu Tuyết Nhanh.
- Phó Giám đốc: Ông Lâm Chí Nguyện.
- Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Minh Giang.
 
4. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CÁI NƯỚC
- Địa chỉ: Số 4, Đường 19/5, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 883 732.
- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Mười.
- Phó Giám đốc: Ông Tô Thanh Hoài.
 
5. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẦM DƠI
- Địa chỉ: Đường Dương Thị Cẩm Vân, K1, TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 858 143.
- Giám đốc: Ông Trương Bá Lương.
- Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Phước Cần
 
6. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NĂM CĂN.
- Địa chỉ: Khu vực 1, khóm 1, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 877 721.
- Phó Giám đốc phụ trách: Ông Trần Lãm.
- Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Thanh Giàu.
 
7. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN PHÚ TÂN
- Địa chỉ: Khóm 1, TT Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 782 119.
- Giám đốc: Ông Võ Thành Công.

- Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Kim Yên.
 
8. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NGỌC HIỂN
- Địa chỉ: Ấp Kiến Vàng, TT Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (0290)3 719 144
- Giám đốc: Ông Trần Quốc Sử.
- Phó Giám đốc: Ông Đàm Quang Lương