Giới thiệu các phòng nghiệp vụ

18/10/2019 04:13 PM


1. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ
 - Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhân.
 - Phó trưởng phòng: Ông Lý Văn Phát.
 
2. PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
    - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Sâm.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Phương Đông.
 
3. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    - Trưởng phòng: Ông Võ Minh Quang
 
4. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT
    - Trưởng phòng: Ông Dương Minh Tùng.
    - Phó trưởng phòng: Bà Trương Kim Hà.
    - Phó trưởng phòng: Ông Hà Văn Hoàng.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trí.
 
5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
    - Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Cường.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Nam.
    - Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nha.
 
6. PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA
    - Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Chí Ngộ
    - Phó trưởng phòng: Bà Phạm Ngọc Đẹp.
    - Phó trưởng phòng: Ông Trần Hồng Quang.
 
7. PHÒNG QUẢN LÝ THU
    - Trưởng phòng: Ông Huỳnh Vĩnh Tưởng.
    - Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Đợt.
    - Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Phùng Hưng
 
8. PHÒNG TRUYỀN THÔNG & PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG
    - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Thủy.
    - Phó trưởng phòng: Bà Mai Thị Thanh Phong.
 
9. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
    - Trưởng phòng: Ông Huỳnh Thanh Hải
 
10. VĂN PHÒNG
    - Điện thoại: (0290)3 836 811.
    - Chánh văn phòng: Ông Nguyễn An Long.
    - Phó Chánh văn phòng: Ông Lương Hoàng Hảo.
    - Phó Chánh văn phòng: Bà Trần Thùy Linh.
    - Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Minh Giám.