BHXH tỉnh Cà Mau thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ chế một cửa

09/01/2020 04:37 PM


Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân; BHXH tỉnh Cà Mau đã xây dựng Kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH theo đúng tiến độ do BHXH Việt Nam chỉ đạo.

Kể từ ngày 01/01/2020, BHXH tỉnh Cà Mau thực hiện giảm 1 đầu mối BHXH TP. Cà Mau sáp nhập vào BHXH tỉnh Cà Mau.

Quý khách liên hệ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Quầy số 8, tầng 1, toà nhà Viettel, địa chỉ số 298 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó là giảm Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, sáp nhập vào Văn phòng thuộc BHXH tỉnh Cà Mau; thay đổi tên Phòng Khai thác và thu nợ thành Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng các chức danh viên chức quản lý và viên chức, lao động hợp đồng phù hợp với tên gọi của tổ chức theo Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Để các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trong tỉnh hiểu đúng về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Đề án đổi mới của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Cà Mau tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Quầy số 8, tầng 1 toà nhà Viettel.

Để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong toàn ngành nhằm hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc sáp nhập, xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngành BHXH sớm thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ BHXH các huyện nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Đào Việt Ánh, cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin hữu ích, nhằm tạo thuận lợi cho ngành trong việc giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ BHXH.

Với việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử./.

Minh Sậm