Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau sơ kết công tác BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

22/10/2019 11:02 AM


Ngày 07/10/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 do ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu BHXH tỉnh, dự Hội nghị có Phó Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Tại điểm cầu BHXH các huyện, thành phố Cà Mau có Giám đốc, các Phó Giám đốc, viên chức phụ trách công tác thu, cấp sổ - thẻ, Công nghệ thông tin, Kế toán và đại diện lãnh đạo Bưu điện cấp huyện.

Tính đến 30/9/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao như sau: số người tham gia BHXH bắt buộc 60.721 người, đạt 90,52%; BHXH tự nguyện 6.808 người, đạt 131,20%; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) 51.429 người, đạt 88,88%. Số người tham gia BHYT 1.026.906 người, đạt 98,54%, đạt tỷ lệ bao phủ 90,17% dân số. Theo đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.391 tỷ đồng, đạt 69,36%; giải quyết chế độ BHXH cho 21.434 người, tăng 0,37% so với cùng kỳ; cấp sổ BHXH cho 67.493 lao động, đạt 99,95%. Đặc biệt, trong 9 tháng qua, BHXH tỉnh đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính tuân thủ pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 

Tuy nhiên với những kết quả đạt được, BHXH tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Số người tham gia, số thu BHXH, BHYT so với dự toán giao còn thấp; tỷ lệ nợ so với số phải thu cao (6,86%); tỷ lệ bao phủ BHYT một số huyện còn thấp so với Quyết định số 1724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh,.... Để khắc phục những hạn chế nêu trên, công chức, viên chức trong toàn Ngành cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu chung của Ngành.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Trung Kiên yêu cầu toàn Ngành tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các mặt công tác được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm thời giờ làm việc, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thông qua đối thoại, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra đột xuất;… hướng tới an sinh xã hội bền vững, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động./.

Ban biên tập