Tỷ lệ bị trừ khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 là bao nhiêu?

15/04/2020 10:14 AM


Tiền lương khi nghỉ hưu luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều lao động, đặc biệt là những lao động có ý định nghỉ hưu trước tuổi. Vậy, tỷ lệ giảm trừ khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 là bao nhiêu?

Chính sách - Tỷ lệ bị trừ khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 là bao nhiêu?

Tỷ lệ bị trừ khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

Điều 54 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ sẽ được hưởng lương hưu.

Và theo quy định tại khoản 2, Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: 18 năm đối với lao động nam; 15 năm đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2% cho đến mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu

Tuy nhiên, người lao động sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu với mức 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi nếu 5 trường hợp sau đây (tính đến thời điểm hiện tại):

Thứ nhất, lao động nam từ đủ 55 - 60 tuổi, nữ từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (điểm b, khoản 1, Điều 54 Luật BHXH 2014).

Thứ 2, người lao động từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (điểm c, khoản 1, Điều 54 Luật BHXH 2014).

Thứ 3, người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (điểm d, khoản 1, Điều 54 Luật BHXH 2014).

Thứ 4, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50 - 55 tuổi đối với nam, đủ 45 - 50 tuổi đối với nữ, có 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (khoản 1, khoản 3, Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP).

Thứ 5, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55 - 60 tuổi đối với nam, đủ 50 - 55 tuổi đối với nữ và có 20 năm đóng BHXH trở lên (khoản 2, khoản 4, Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP).

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được hưởng lương hưu tính theo số năm đã đóng BHXH của mình mà không bị trừ tỷ lệ do nghỉ hưu trước tuổi.

Hoàng Mai (nguoiduatin.vn)