Đề xuất điều chỉnh tăng lương, trợ cấp với 8 nhóm đối tượng từ ngày 1-7-2020

06/05/2020 11:16 AM


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức tăng 7,38% cho 8 nhóm đối tượng, bắt đầu từ ngày 1-7-2020.

Mức tăng này tương ứng với mức lương cơ sở dự kiến tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7.

Ảnh minh họa.

Dự kiến, số đối tượng được điều chỉnh tăng lương, trợ cấp là 984.236 người, kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2020 là 937 tỷ đồng. Dưới đây là các nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg, ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21-10-2003 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 của Chính phủ.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000 và Quyết định số 613/QĐ-TTg, ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP, ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, ngày 27-10-2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, ngày 20-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Minh Vũ (Hà Nội Mới)

Tổ chức trung thu 2019