Nhân sự cấp ủy phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và uy tín

27/12/2019 08:29 AM


(ĐCSVN) – Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, sáng 25/12, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, nhìn tổng thể, 4 năm qua, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2019 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu rõ, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh; cũng là năm mà Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của chúng ta tròn 90 năm truyền thống và có nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác… Vì vậy, ngành cần phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp uỷ có những giải pháp kịp thời, phù hợp để thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu. Trong đó, cần chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ.

“Cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” – đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị 

Đồng chí cũng yêu cầu, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, hiệu quả công tác cụ thể. Người được giới thiệu tham gia cấp ủy phải toàn tâm, toàn ý với công việc của Đảng, của Nhà ước, đoàn thể; đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân trên hết. Chúng ta không chấp nhận mọi biểu hiện cục bộ, bè phái, “vận động” trong quá trình giới thiệu, bầu cử.

Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Việc chuẩn bị nhân sự, phải căn cứ vào các quy định của Trung ương, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực sự phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp uỷ các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự; lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, “vừa hồng, vừa chuyên” tham gia cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ tới.

Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với Nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, cần tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận đúng đắn, kịp thời về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Sớm hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí cần đặc biệt lưu ý tham mưu cho cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính (xã, phường, huyện) theo Nghị quyết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm các điều kiện cần thiết, thuận lợi để tiến hành đại hội đảng bộ ở các đơn vị sau sáp nhập theo đúng tiến độ quy định của Chỉ thị 35.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; tập trung ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn Đảng, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nêu gương trong công tác nhân sự.

Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục cho được cả hai khuynh hướng chủ quan, nóng vội hoặc thụ động, trông chờ. Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phân cấp, phân quyền, thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong quá trình thực hiện cần tích cực nghiên cứu, tham mưu kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là khi thực hiện thí điểm một số mô hình mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu toàn ngành làm tốt chức năng tham mưu về công tác cán bộ, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cần sớm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu toàn ngành bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để tiếp tục cụ thể hoá thành khung chương trình đào tạo, tăng cường huy động các nguồn lực để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước.

Tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng theo phương châm “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương  nêu rõ, các ý kiến phát biểu tại hội nghị thể hiện sự quan tâm, coi trọng, tâm huyết, trách nhiệm và xây dựng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến xác đáng để bổ sung, hoàn thiện các tài liệu Hội nghị.

“Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp 90 năm, đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng để nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, nhất là chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân” – đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định./.

Hiền Hòa (dangcongsan.vn)