Triển khai “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội năm 2020”

27/03/2020 03:59 PM


(ThanhtraVietNam) – Với chủ đề “Tuân thủ pháp luật BHXH là thực hiện An sinh xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan truyền thông thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội năm 2020”.

Theo Kế hoạch phối hợp với Bộ LĐTBXH triển khai thực hiện Chiến dịch của BHXH Việt Nam được ban hành ngày 19/3/2020, Chiến dịch được phát động toàn quốc, tập trung vào các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Chiến dịch có nhiều hoạt động, như: Hoạt động truyền thông; hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cải thiện tuân thủ; hoạt động đánh giá tổng kết. Riêng hoạt động thanh tra sẽ được tiến hành tại các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Đồng thời, phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Sau đó, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và thực hiện các biện pháp can thiệp tuân thủ.

 Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam (Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Thu) phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTBXH tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ LĐTBXH; Quyết định số 2137/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020.

Kết thúc chiến dịch, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam phối hợp với các tổ chức xã hội (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan truyền thông) tham gia Hội đồng xét biểu dương doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật BHXH; đánh giá việc tham gia của tổ chức mình vào chiến dịch, hiệu quả và tác động của việc tham gia chiến dịch cùng cơ quan LĐTBXH và cơ quan BHXH. Hội nghị tổng kết và biểu dương các địa phương, doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật BHXH sẽ được thực hiện dự kiến vào tháng 12/2020./.

Minh Nguyệt (thanhtravietnam.vn)