An toàn thông tin mạng ngành Bảo hiểm xã hội

22/11/2019 07:53 AM


Thực hiện Kế hoạch số 4149/KH-BHXH ngày 05/11/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 02 ngày 18 và 19/11/2019, tại thành phố Đã Nẵng diễn ra Hội nghị an toàn thông tin mạng ngành BHXH năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; có trên 400 đại biểu đến từ các Vụ, Ban, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại biểu đến dự Hội nghị đã được tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản về Luật an ninh mạng, kinh nghiệm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn thông tin, triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước, các quy định của pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ bí mật nhà nước, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nguy cơ mất an toàn và biện pháp phòng, chống, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng ...

Phát biểu kết luận Hội nghị ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố cần triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:

Một là: Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH, phải phổ biến, quán triệt theo nhiều hình thức khác nhau, trước hết là triển khai ngay tại Hội nghị giao ban tháng 12/2019 của các đơn vị.

Hai là: Tại mỗi địa phương, cần tăng cường công tác phối hợp với các Sở Y tế, Thông tin tuyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an… trong việc kiểm soát truy cập, chia sẽ thông tin, quản lý tài khoản của mỗi cá nhân; đối với Trung tâm công nghệ thông tin phải kiểm tra, rà soát việc phân cấp, phân quyền quản trị đối với các phần mềm, đảm liên thông, liên kết, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật dữ liệu.

Ba là: Sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, các quy định, quy trình an toàn thông tin mạng.

Bốn là: Nâng cao năng lực cán bộ, củng cố nhân sự, đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin phải được liên kết, kết nối chặt chẽ giữa BHXH các tỉnh, thành phố với Trung tâm Công nghệ thông tin và trong toàn hệ thống ngành BHXH.

Năm là: Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đối với từng cán bộ trong ngành BHXH.

Sáu là: Khẩn trương tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng./.

Ban Biên tập

  • TIN BÀI LIÊN QUAN