Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh Cà Mau (11)
Trích yếu: Thông báo số 123/TB-BHXH ngày 03/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v cấp, gia hạn thẻ BHYT trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 195/BHXH-VP, ngày 01/4/2020 V/v bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 122/TB-BHXH ngày 01/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v Chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 37/BC-BHXH ngày 01/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v báo cáo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 189/BHXH-QLT ngày 31/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 184/BHXH-GĐBHYT ngày 26/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 160/BHXH-CNTT ngày 17/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai báo y tế điện tử
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 129/BHXH-CĐBHXH ngày 04/3/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày có hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực