Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngành (14)
Trích yếu: Thông báo số 123/TB-BHXH ngày 03/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v cấp, gia hạn thẻ BHYT trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 195/BHXH-VP, ngày 01/4/2020 V/v bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 122/TB-BHXH ngày 01/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v Chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 37/BC-BHXH ngày 01/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v báo cáo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 189/BHXH-QLT ngày 31/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 184/BHXH-GĐBHYT ngày 26/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 930/BHXH-CSYT ngày 23/3/2020 của BHXH Việt Nam V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày có hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 878/KH-BHXH ngày 19/3/2020 của BHXH Việt Nam V/v Phối hợp với Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội triển khai thực hiện "Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội năm 2020"
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực