Số / Ký hiệu: 195/BHXH-VP
Trích yếu: Công văn số 195/BHXH-VP, ngày 01/4/2020 V/v bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Loại văn bản:
Văn bản ngành
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Cà Mau
Lĩnh vực:
Công văn
Người kí:
Trịnh Trung Kiên
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
195/BHXH-VP: Công văn số 195/BHXH-VP, ngày 01/4/2020 V/v bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN