Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (14)
Trích yếu: Công văn số 195/BHXH-VP, ngày 01/4/2020 V/v bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 37/BC-BHXH ngày 01/4/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v báo cáo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 189/BHXH-QLT ngày 31/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 184/BHXH-GĐBHYT ngày 26/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 930/BHXH-CSYT ngày 23/3/2020 của BHXH Việt Nam V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày có hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1445/BYT-KCB ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế V/v kê đơn, dự trữ thuốc trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày có hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1386/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực