Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngành (14)
Trích yếu: Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 160/BHXH-CNTT ngày 17/3/2020 của BHXH tỉnh Cà Mau V/v triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai báo y tế điện tử
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 129/BHXH-CĐBHXH ngày 04/3/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày có hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020
Ngày ban hành:
10/01/2020
Ngày có hiệu lực:
10/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 409/BHXH-CNTT ngày 30/5/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau V/v triển khai tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 746/BHXH-QLT của BHXH Cà Mau ngày 08/10/2019 V/v triển khai nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP
Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày có hiệu lực:
08/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực