Liên hệ

27/10/2016 04:16 PM


Địa chỉ liên hệ

Bảo hiểm Xã hội Thành phố Cần Thơ.

Ðịa chỉ: 138x/20 Nguyễn Văn Cừ P. An Khánh Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Ðiện thoại: (0292) 3.823 740; Fax: (0292) 3.731.027; email:  bhxh@cantho.vss.gov.vn - bhxhcantho@gmail.com

       

 STT

Đơn vị

Điện thoại

Email

I

 Ban Giám đốc 

   

 1

 Giám đốc: Trần Văn Minh

 3 823 707

 minhtv@cantho.vss.gov.vn

     2

 Phó Giám đốc: Trần Thúy Hằng

 3 642 222

 hangtt@cantho.vss.gov.vn

     3

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Mỹ Phương

 3 833 885  

 phuongntm@cantho.vss.gov.vn

 II

 Các phòng chức năng 

   

    1

 Văn phòng

 3 823 740

 vanphong@cantho.vss.gov.vn

    2

 Phòng Kế hoạch tài chính

 3 829 057

 khtc@cantho.vss.gov.vn

    3

 Phòng Chế độ BHXH

 3 830 746

 cdbhxh@cantho.vss.gov.vn

    4

 Phòng Thanh tra - Kiểm tra

 3 830 795

 ttkt@cantho.vss.gov.vn

    5

 Phòng Giám định BHYT

 3 832 404

 gdbhyt@cantho.vss.gov.vn

    6

 Phòng Thu

 3 823 366

 qlt@cantho.vss.gov.vn

    7

 Phòng Sổ thẻ

 3 832 790

 cst@cantho.vss.gov.vn

    8

 Phòng Công nghệ thông tin

 3 831 691

 cntt@cantho.vss.gov.vn

    9

 Phòng truyền thông và phát triển đối tượng

 3 891 112

 kttn@cantho.vss.gov.vn

   10

 Phòng Tổ chức cán bộ

 3 893 370

 tccb@cantho.vss.gov.vn

III

 BHXH Quận, Huyện

   

1

 BHXH Quận Ninh Kiều

 3 823 783

 ninhkieu@cantho.vss.gov.vn

    2

 BHXH Quận Cái Răng

 3 846 814

 cairang@cantho.vss.gov.vn

    3

 BHXH Quận Bình Thủy

 3 887 366

 binhthuy@cantho.vss.gov.vn

    4

 BHXH Quận Ô Môn

 3 861 305

 omon@cantho.vss.gov.vn

    5

 BHXH Quận Thốt Nốt

 3 851 130

 thotnot@cantho.vss.gov.vn

    6

 BHXH Huyện Cờ Đỏ

 3 689 243

 codo@cantho.vss.gov.vn

    7

 BHXH Huyện Vĩnh Thạnh

 3 858 926

 vinhthanh@cantho.vss.gov.vn

    8

 BHXH Huyện Phong Điền

 3 942 087

 phongdien@cantho.vss.gov.vn

    9

 BHXH Huyện Thới Lai

 3 689 243

 thoilai@cantho.vss.gov.vn

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN