Giới thiệu BHXH TP Cần Thơ

30/05/2017 04:10 PM


 

                         

                                                BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

                 Địa chỉ: 138x/20 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

   Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Cần Thơ là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nằm trong hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và quản lý Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (gọi chung là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội) trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

   Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Cần Thơ chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ.

   Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Cần Thơ có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại 138x/20 Nguyễn Văn Cừ P. An Khánh Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH thành phố Cần Thơ:

  - Xây dựng chương trình, kế hoạch năm trình Tổng giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  - Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; Cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

  - Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.

  - Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

  - Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

  - Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định.

  - Tổ chức thực hiện công tác giám định chi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh và hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

  - Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho đối tượng đúng quy định.

  - Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chế độ kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện.

  - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền.

  - Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.

  - Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

  - Tổ chức ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội Thành phố.

  - Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  - Thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định.
 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN