Cơ cấu tổ chức

01/06/2017 08:03 AM


 
              - Ban giám đốc:

                   + Giám đốc: Ông Trần Văn Minh.
 
                   + Phó giám đốc: Bà Trần Thúy Hằng.
  
                   + Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương.
 
               - Các phòng chức năng:

                   + Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

                   + Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

                   + Phòng Thu.
 
                   + Phòng truyền thông và phát triển đối tượng

                   + Phòng Kế hoạch – Tài chính.

                   + Phòng Kiểm tra.

                   + Phòng Công nghệ thông tin.

                   + Phòng Sổ thẻ.

                   + Phòng Tổ chức cán bộ.
 
                   + Văn phòng

               - BHXH Quận, Huyện trực thuộc BHXH TP Cần Thơ:

                  + BHXH Quận Ninh Kiều.

                 + BHXH Quận Bình Thủy.

                 + BHXH Quận Cái Răng.

                 + BHXH Quận Ô Môn.

                 + BHXH Huyện Cờ Đỏ.

                 + BHXH Huyện Phong Điền.

                 + BHXH Huyện Vĩnh Thạnh.

                 + BHXH Huyện Thới Lai.

                 + BHXH Quận Thốt Nốt.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN