• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Thực hiện chính sách BHXH Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Thực hiện chính sách BHXH
Cơ quan thực hiện BHXH Thành phố, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

1. Bước 1:  NLĐ  nộp  hồ  sơ  theo  quy  định  cho  BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả trợ cấp (đối với trường hợp đang hưởng  trợ  cấp hàng  tháng); trường hợp đã hưởng trợ cấp TNLĐ một lần thì nộp hồ sơ cho BHXH huyện/tỉnh nơi cư trú.

Trường hợp giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực  và  gửi  hồ  sơ  điện  tử  đến  Cổng  thông  tin  điện  tử BHXH  Việt  Nam hoặc  qua  Tổ  chức  I-VAN,  trường  hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ của NLĐ để xét duyệt trợ cấp và thực hiện chi trả trợ cấp cho NLĐ.

Cách thức thực hiện

1. NLĐ lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử (kèm hồ sơ giấy hoặc không kèm hồ sơ giấy);

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

2. NLĐ nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH (đối với nhận trợ cấp một lần) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Thành phần hồ sơ

1. Sổ BHXH  (trong  trường  hợp  bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365  lưu  thời  gian  đóng BHXH mà chưa có dữ liệu trong hệ thống hoặc chưa được cấp  mã  BHXH  đối  với  trường  hợp  bị  TNLĐ,  BNN  đã được GĐYK nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm KNLĐ để hưởng trợ cấp).

2. Đối với  trường  hợp  điều  trị  xong,  ra  viện  trước  ngày 01/7/2016 mà lần giám định trước không đủ điều kiện về mức suy giảm KNLĐ để hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN: Bản sao Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ  hoặc  bản  sao  Biên  bản  TNGT  của  cơ  quan  công  an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội.

3. Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ lần trước gần nhất của Hội đồng GĐYK đối với trường hợp đã được giám định  nhưng  không  đủ  điều  kiện  về  mức  suy giảm KNLĐ để hưởng trợ cấp.

4. Bản chính Biên bản giám định lại mức suy giảm KNLĐ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng GĐYK.

5. Bản chính Chỉ định của cơ sở KCB, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên về việc trang cấp PTTGSH (nếu có).

6. Bản chính  Hóa  đơn,  chứng  từ  thu  phí  giám định  kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK (Trường hợp thanh toán phí GĐYK).

Số lượng hồ sơ 01 bộ (áp dụng cho giao dịch trực tiếp và giao dịch điện tử mà chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử)
Thời hạn giải quyết

Tối đa 06 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ  sơ  theo quy định.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không


Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. NLĐ tham gia BHXH bắt buộc bị TNLĐ có mức suy giảm KNLĐ từ 5% trở lên, khi thương tật tái phát đã điều trị ổn định.

2. NLĐ bị TNLĐ mà bị tổn thương các chức năng  hoạt động của cơ thể thì được cấp PTTGSH theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật.

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 15/2016/TT-BYT;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT;

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH

- Quyết định số 838/QĐ-BHXH;

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Nộp hồ sơ