Thay đổi mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa trong năm 2019

02/07/2019 09:49 AM


       Thay đổi mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa trong năm 2019

Mức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng. Mức đóng BHXH tối đa căn cứ vào tiền lương cơ sở. Năm 2019, cả 2 loại tiền lương này đều có sự thay đổi kéo theo sự thay đổi về mức đóng của 2 giới hạn tham gia BHXH.

                                                                                           Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam