Từ ngày 01/7/2019 mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất 4.500 đồng

02/07/2019 09:59 AM


Từ ngày 01/7/2019, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất 4.500 đồng/tháng

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, những người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình sẽ có thay đổi về mức đóng BHYT.

Theo tính toán, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất với người tham gia số 1 nhưng cũng chỉ tăng 4.500 đồng/tháng và từ người tham gia thứ 5 trở đi có mức tăng thấp nhất 1.800 đồng/tháng.

                                                                                        Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam