Bảo hiểm xã hội TP. Cần Thơ tự hào góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố

02/06/2017 10:47 AM


Năm 2016 khép lại đã ghi dấu mốc thành công trong công tác vận động người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ nói riêng và cả hệ thống chinh trị của thành phố nói chung. Đây là năm mà ngành BHXH nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, hướng đến BHYT toàn dân.

    Năm 2016 khép lại đã ghi dấu mốc thành công trong công tác vận động người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ nói riêng và cả hệ thống chinh trị của thành phố nói chung. Đây là năm mà ngành BHXH nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, hướng đến BHYT toàn dân.

    Theo đó Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đưa chỉ tiêu độ bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) vào 01 trong 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, trong năm 2016 phải đạt 74,5%  dân số toàn thành phố có thẻ BHYT. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016, BHXH thành phố tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quyết liệt chỉ đạo công tác BHYT trên địa bàn, tham mưu và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ BHYT giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể cho mỗi quận, huyện và xem đây là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22/9/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực tiếp tục hỗ trợ mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương hỗ trợ 30%). Mặt khác, BHXH thành phố tiếp tục đổi mới tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT với nhiều hình thức phong phú và những cách tiếp cận khác nhau, như: Trao đổi thông tin, trả lời phỏng vấn báo chí, cấp phát tờ rơi, đối thoại trực tiếp...; phổ biến và hướng dẫn, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng. Kiên trì vận động, tuyên truyền về lợi ích, hướng dẫn cách thức, các thủ tục khi tham gia BHYT theo hộ gia đình. 
 
   Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, Ngành có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với các nhóm đối tượng, nhất là nhóm đối tượng thuộc diện tham gia theo hộ gia đình… Việc phối hợp với các Sở, ngành có liên quan cũng có nhiều đổi mới về hình thức, đặc biệt trong năm 2016 đã phối hợp với Hội nông dân thành phố triển khai 09 cuộc cho hơn 900 hội viên hội nông dân, đồng thời trang bị kiến thức về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho đội ngũ này nhằm ký hợp đồng đại lý thu. Bởi nông dân vừa là người tham gia BHYT hộ gia đình vừa là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, chỉ cần đội ngũ này tiên phong đi đầu thì sẽ vận động được các thành viên trong gia đình và người lao động khác tham gia BHXH, BHYT.  Bên cạnh đó, đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Tư pháp triển khai Luật BHXH, BHYT sửa đổi cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền pháp luật ở 09 quận, huyện của Sở Tư pháp với trên 500 người tham dự, có thể nói, mỗi một cán bộ tuyên truyền pháp luật của Sở Tư pháp góp phần làm cho chính sách BHXH, BHYT đến gần dân hơn.
 
   Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thuận tiện trong việc đăng ký tham gia, cấp thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHYT cho đối tượng được nhanh chóng, kịp thời; phối hợp với các ngành, địa phương, đoàn thể tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm không tham gia BHYT cho người lao động nhằm khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHYT.
 
   Với sự nỗ lực vào cuộc và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, đến 25/11/2016  tỷ lệ độ bao phủ BHYT đã đạt chỉ tiêu theo tinh thần Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, góp phần hoàn thành 01 trong 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2016. Có thể nói đây là một sự nỗ lực không chỉ riêng ngành BHXH mà còn của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến quận, huyện.
 
   Để làm được điều này theo bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc BHXH thành phố: chính là sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện đồng bộ, với các chương trình và kế hoạch cụ thể và giải pháp phù hợp để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tốt hơn chính sách an sinh xã hội của thành phố. Việc phát triển hệ thống Đại lý thu được củng cố và nhân rộng từng bước phát huy hiệu quả; hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được đổi mới trên nhiều mặt. Thời gian tới, để đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào cuộc sống, thực hiện tốt mục tiêu tăng nhanh diện bao phủ BHYT, BHXH sẽ xây dựng các kế hoạch, giải pháp có tính đột phá, tác động tích cực và góp phần cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn thành phố./.
 
 
Cán bộ Ngành BHXH không ngừng trao dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ nghiệp vụ trong trong tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT 
   Ng. Uyên