Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (7)
Trích yếu: Sửa đổi bổ xung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thu thập thông tin người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày có hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý số BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
09/09/2015
Ngày có hiệu lực:
09/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý số BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
25/12/2015
Ngày có hiệu lực:
25/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/04/2016
Ngày có hiệu lực:
22/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
27/05/2016
Ngày có hiệu lực:
27/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực